29 March 2011

Vacation:)A holiday in March? Why not? :) Tomorrow I'm going to Stuttgart to visit my friend Agnieszka. See you in April:) xx

Wakacje w marcu? Czemu nie? :) Jadę jutro do Stuttgartu w odwiedziny do mojej koleżanki Agnieszki. Do zobaczenia w kwietniu:) xx

No comments:

Post a Comment